Sửa Bad ổ cứng bằng Hiren Boot, kiểm tra ổ cứng bị bad