Tại sao siêu xe 400 tỷ trên Thế Giới về Việt Nam lại có giá 2300 tỷ ?