Tết Sài Gòn khám phá chùa Bửu Long (Chùa Thái Lan) đẹp nhất thế giới nhưng không thắp nhang