Thời sự tối | 30/4/2019 – Nhiều điểm du lịch quá tải | THDT