Tiết lộ lý do Hồ Quỳnh Hương biến mất khỏi showbiz mấy tháng qua