TOÀN CẢNH NHÀ MÁY SAMSUNG BẮC NINH VỚI VỐN ĐẦU TƯ 6,5 TỶ ĐÔ