Trầm Bê đã bỏ ra hàng trăm tỉ đồng để xây 9 ngôi chùa cho bà con Khơ Me