Windows 10 | Cách tạo đĩa ảo và ghi đĩa KHÔNG CẦN PHẦN MỀM