Xe Ben Thaco 3.45Ton 2 Cầu Phanh Hơi Lok Kê BG 156 Tr