Xe đạp thành phố Trek FX – Đơn giản. Linh hoạt. Hiệu quả.