[Xe lướt 360] bán Ford Focus Titaium 2015, siêu lướt, xe 1 chủ từ đầu, nguyên bản từng con ốc?